Ακρυλικό σε ξύλο με σπάτουλα.
Νεκρή φύση με ρόδια.