Ψάχνοντας το Φαγιούμ

Ακριλικό σε ξύλο, 31 εκ. διάμετρος

Σ’ ένα καπάκι από παλιό βαρέλι βουτύρου, ζωγραφισμένη μια φιγούρα από το παρελθόν. Από
την ξεχασμένη κοιλάδα του Φαγιούμ, η αναζήτηση των νεκρικών μορφών. Νεανικές μορφές με βυζαντινή τεχνοτροπία, παγωμένες στο χρόνο και τη μνήμη.
Κατηγορία:  Λάδι σε ξύλο
Ψάχνοντας το Φαγιούμ | ΣΚΡΟΥΦΟΥΤΑΣ Χ. | Ζωγράφος, Αθήνα