Φανάρι του Διογένη (Πλάκα) | ΣΚΡΟΥΦΟΥΤΑΣ Χ. | Ζωγράφος, Αθήνα