Νεκρή φύση φρούτα | ΣΚΡΟΥΦΟΥΤΑΣ Χ. | Ζωγράφος, Αθήνα