Νεκρή φύση (πλαστήρι)

55 x 40 εκ.

Το πλαστήρι ήταν ένα εργαλείο της κουζίνας την εποχή πριν από την κατοχή και χρησιμοποιείται
ακόμη και σήμερα σε παραδοσιακούς οικισμούς. Η χρήση του ήταν για την παρασκευή των
φύλλων της πίτας και του ψωμιού. Το συγκεκριμένο πλαστήρι, είναι της εποχής του 1920 και
προέρχεται από το Θραψίμι Καρδίτσας, από παλιά αγροτική οικογένεια.
Κατηγορία:  Λάδι σε ξύλο
Νεκρή φύση (πλαστήρι) | ΣΚΡΟΥΦΟΥΤΑΣ Χ. | Ζωγράφος, Αθήνα