Νεκρή φύση ρόδια 1 | ΣΚΡΟΥΦΟΥΤΑΣ Χ. | Ζωγράφος, Αθήνα