Μνήμες – Ατομική Εκθεση 2016 | ΣΚΡΟΥΦΟΥΤΑΣ Χ. | Ζωγράφος, Αθήνα