ΜΝΗΜΕΣ

Ατομική Έκθεση με τίτλο «Μνήμες» στο Ιδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή.
Πρώτη του Ατομική Έκθεση. Ελαιογραφίες.
Ελαιογραφίες | ΣΚΡΟΥΦΟΥΤΑΣ Χ. | Ζωγράφος, Αθήνα